Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2015

agagag
2726 7289
Reposted frompluszak pluszak
agagag
5258 a6de
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viascorpix scorpix
agagag
9641 82bb 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viascorpix scorpix
agagag

January 31 2015

agagag
3664 b866
Reposted fromhermina hermina viaI-am-Fine I-am-Fine
agagag

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
6847 7682 500
Reposted fromwestwood westwood viaciasteczkowa ciasteczkowa

January 29 2015

agagag
8805 e089 500
Reposted fromkjuik kjuik
agagag
1526 2803
na litość boską...
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viakjuik kjuik

January 25 2015

agagag
5680 c5e5
Reposted frompeper peper vianikotyna nikotyna
agagag
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viadiedrunk diedrunk
agagag
8090 92ce 500
agagag
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

January 23 2015

agagag

January 16 2015

1056 4348 500

December 30 2014

agagag
4179 1ae7 500
Reposted fromrenirene renirene viamahoniova mahoniova
agagag
9479 5e98
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciasteczkowa ciasteczkowa
agagag
0683 e629
Reposted fromcalifornia-love california-love viageralt geralt

December 28 2014

agagag
Reposted fromoski oski vialexxie lexxie

December 14 2014

agagag
Reposted fromgreensky greensky viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl